Przeglądając zasoby serwisu 500px trafiłem na zdjęcie, które wydaje się być wyjątkowe i pomijając aspekty techniczne, mieć w sobie coś, czym sprawia, że zasługuje na to, aby trafić na Fototeksturę jako kadr.

Autorką fotografii zatytułowanej “meeting”, czyli “spotkanie” jest Radosveta Georgieva. Patrząc na nie, pojawiają się pytania, o których tak często wspomina Piotr w swoich recenzjach. Mamy kobietę, dumną, nieco smutną i zatroskaną lub obrażoną na kogoś. Mamy auto w którym siedzi, być może to taksówka i odbicie mężczyzny.

meeting

Ciekawość każe zapytać co się stało. Czy oni się znają, czy to rozstanie po latach bycia razem. Dlaczego ona na niego nie patrzy, tak jakby nie chciała spojrzeć, tkwiąc wzrokiem w jakimś odległym punkcie. Dokąd pojedzie, co się stanie dalej z nią i z nim. Równie dobrze to może być przechodzień lub taksówkarz, który za chwilę zamknie drzwi. Jedno tylko wydaje się być pewne. Na początku był smutek.

EN

Browsing through the 500px, I stumbled upon the picture which seem to me a bit peculiar and beside the technical point of view I think it should be mentioned here.

Author of this photography named “meeting” is Radosveta Georgieva. While looking at it, the question, no not one but many questions seem to appear. We have a woman, proud, somehow sad or maybe offended by someone. She’s sitting in the car, maybe a taxi cab and then there is also a reflection of a man.

Curiosity is leading us to ask the question.. what happened. Do they know each other and are they parting after years of being together? Why she’s not looking at him, just as if she don’t want to, staring somewhere.. far away.  Where is she going and what will happen to her and with him? Maybe he’s just a pedestrian or taxi driver and will in a moment will close the door for her. One thing is certain. At the beginning there was sadness.