Fotografia ta została wykonana przez Bogdana Konopkę w 2009 roku we Wrześni. Obraz ten został uwieczniony na potrzeby projektu pt: „Kolekcja Wrzesińska”.

Konopka był pierwszym fotografem, który zajął się tym projektem. Obecnie w mieście pracuję nad zdjęciami już piąty fotograf. Oczywiście całe przedsięwzięcie mocno na mnie oddziałuje, bo wszystko to dzieje się w moim mieście, które od wielu lat fotografuje. Uważam, że Konopka stworzył świetny, bardzo mocny materiał dokumentalny miasta. Wystarczy przejrzeć album, w którym na pierwszy rzut oka zobaczymy, że autor zdjęć napracował się i postarał. To co mnie urzekło to sfotografowane miejsca przez Konopkę, które dobrze znam. Nie są to miejsca, które wszyscy dobrze znają, ale takie, których się szuka, które się odkrywa. Jednym z tych miejsc jest to przedstawione na kadrze przy ulicy Ogrodowej. Klasyka fotografii dokumentalnej, na której jest wszystko. Jest obecność człowieka zaznaczona po przez wiszące pranie i fotel, trzepak, który jest symbolem podwórek, stare ściany, cegły, komin, czyli namacalne znaki przeszłości oraz na ostatnim planie blok mieszkalny, który tworzy wspaniały kontrast.

yxgpwuu

Na takich podwórkach czas płynie wolniej. To takie miejsca, które żyją osobno, wewnętrznie. To ślady, których trzeba szukać i uwieczniać. Wszystkie ważne rzeczy zauważone przez fotografa i umieszczone w jednym idealnym kadrze.

To jedna z wielu genialnych fotografii, które autor wykonał we Wrześni, a dla mnie – numer jeden.

EN

Picture has been taken by Bogdan Konopka in 2009, in September. This image was captured on the project titled “Kolekcja Wrzesińska”.

Konopka was the first photographer who took up this project. Currently fifth photographer is working on this subject. Of course, the whole enterprise interacts strongly with me, because all this is happening in my town, in which I for many years am photographing. I think Konopka has created a great and very strong documentary footage of the city. Simply browse through the album, and at this first glance, we see that the author worked hard and make best attempt. What captivates me are places photographed by Konopka, places that I know well.Not everyone is familiar with them, but they are the ones worth looking for and be discovered. One of these sites is shown in the frame at the Ogrodowa Street. Classics documentary photography, on which is everything. It is the presence of a man marked by the laundry and chair, beater, a symbol of courtyards, old wall, brick chimney, the tangible signs of the past and the last plan of an apartment block that creates a great contrast.

On backyards like this time passes slowly. These are the places that live ‘alone’, internally. There are impressions there that you need to look at and capture. All the important things noticed by the photographer are placed in a one perfect frame.

This is one of the many brilliant photographs which the author made ​​in September, and for me – it’s number one.