Henri Cartier-Bresson w 1954 roku wykonał serię zdjęć w Moskwie. Między innymi tę fotografię tłumu na ruchomych schodach w metrze. Każda postać to historia, choć wyróżnia się jedna.

SOVIET UNION. Moscow. 1954. Metro.