Chcę się podzielić z wami kadrem Manuela Orero o wdzięcznym tytule, który chyba każdy z nas mógłby nadać tej fotografii “Artysta z Granady”.

Czy to zdjęcie jest szczególnie wyjątkowe? Nie, nie jest. Każdy, nawet początkujący mógłby wykonać podobne. Wybrałem je właśnie dlatego, że jest zwykłe, wręcz banalne i w swojej prostocie i oczywistym ładunku pozytywnych emocji jakie ze sobą niesie jest inne. Jak dotąd na Fototeksturze przedstawialiśmy głównie zdjęcia wysokich lotów, gdzie chcąc nie chcąc nachodziła nas refleksja nad przemijaniem, niekiedy techniką fotografa. Tutaj tego nie ma. Jest łatwe, “proste w obsłudze” i w tym tkwi cały jego sens. Myślę, że w fotografii, tak samo jak w życiu potrzebujemy czasami takiego oderwania się.

granada-artist

Nawet zagorzały fan muzyki poważnej potrzebuje, musi włączyć i posłuchać czasami radia gdzie puszczana jest muzyka popularna. Piotr Nowak w swoim artykule “Bo warto” stwierdził, że jest potrzebny pomost i takie fotografie właśnie nim są. Do fotografii trzeba na początku podejść z pasją i radością. Czerpać z niej i mieć spojrzenie jak Artysta z Granady. Być innym i cieszyć się z tego, powoli dochodząc do odpowiedniego poziomu, ale nie tego wyrobionego i akceptowanego przez innych, ale swojego stylu.

Radość. Tak mało jest radości, zwłaszcza w naszym kraju idąc ulicą bywają dni, że zdaje się mi spotykać tylko ludzi smutnych, pogrążonych w swoich problemach, z myślami gdzieś daleko. Rozumiem ich, bo sam często jestem takim przechodniem, ale zastanawia mnie też dlaczego i w jaki sposób.. co robią, jak działają i o czym myślą ci szczęśliwi. Czy podchodzą do wszystkiego inaczej? Czy ja też mogę się od nich tego nauczyć?

Próbujmy częściej się uśmiechać do ludzi wokół. Oni ten uśmiech odwzajemnią. Ważne tylko, żeby jak ten Artysta z Granady, cieszyły się nasze oczy. Były radosne i w pewnym sensie beztroskie. One zawsze zdradzają najwięcej.

Zdjęcie na profilu autora: http://500px.com/photo/20427615Today I want to share with you the picture made by Manuela Orero – “Granada Artist”.

EN

Is the picture exceptional? No. I think that probably anyone could make a similar one. I have chosen this picture just because at the first glance it’s so plain, even trivial along with the load of positive energy. For now we were showing here pictures from the top of the shelf being aware that they to prompt viewers to stop and think about them. To think about the picture itself and the technique of the photographer. Here is the different case. This picture is pretty obvious. I think that in photography, as in life, sometimes we need to detach.

Even die-hard fan of classical music needs sometime turn on the radio and listen to popular music. Peter Nowak in his article, “Because it’s worth” said that we need the bridge is needed and I think that such pictures are the bridge. We need to start photographing and climb this mountain with passion and joy. Have in our eyes something Granada Artist have. Being different and reaching slowly the appropriate level, but not necessary level accepted by others, but your own style.

Joy. There is so little of it, especially in our country, walking down the street sometime it seems to me that I meet only sad people, immersed in their own problems, with thoughts far away. I understand them because I am often one of them, but it also makes me wonder why and how .. what they do, how it works and what the happy ones think about. Do they approach everything differently? Can I learn this from them?

We should try to smile more often to the people around us. They will smile back. It’s important as on the picture of Granada Artist for out eyes to be happy and somehow honest. The eyes always reveal the most.

Here you will find the picture on the author’s profile: http://500px.com/photo/20427615